Vannkraft

Vannkraft hos Kiær Mykleby

Bærekraftig energiproduksjon

På eiendommen til Kiær Mykleby finnes det i dag tre vannkraftverk. Veslefallet kraftverk er et småkraftverk nedenfor Storfallet i elven Søkkunda. Like ovenfor gården finnes det også et lite mikrokraftverk i Ellingsbekken. Storfallet kraftverk ligger også i Søkkunda og er et småkraftverk der Kiær Mykleby er deleier.

Storfallet Kraftverk

Storfallet Kraftverk er et småkraftverk i elva Søkkunda.

Ellingsbekken Kraftverk

Mikrokraftverk i Ellingsbekken ovenfor Rogner Gård.

Veslefallet Kraftverk

Mikrokraftverk i Ellingsbekken ovenfor Rogner Gård.

Vannkraft

Visste du at

Vannkraft betyr å omforme strømmende vann til elektrisitet. Vannet samles i magasiner og ledes gjennom en turbin i en kraftstasjon som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

  • Vannkraft har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle teknikker innen kraftproduksjon.

  • Vannkraftverk med magasiner spiller en viktig rolle sammen med andre fornybare energikilder som vind- og solkraft, siden vannkraft kan produseres når det er vindstille og lite sol.

  • Vannkraftverkene reduserer vår sårbarhet når det gjelder tørke og flom.

  • Norsk vannkraft er Europas fornybare batteri – nesten 50 prosent av Europas vannkraftmagasinkapasitet ligger i Norge.

Søkkunda Kraftverk

Søkkunda kraftverk er elvekraftverk som utnytter et fall på 239 meter i elven Søkkunda.
Installert effekt er 9 MW fra to peltonturbiner. Årsproduksjon er 25 GWh.
Vannet går rett til inntaket for Storfallet kraftverk. Kiær Mykleby er deleier av Søkkunda Kraftverk AS.

Jakt & fiske

Gode jakt- og fiskemuligheter. Utleie av hytter, setre og koier

Jordbruk

Økologisk jordbruk, sauehold og ammeku

Skogbruk & utmark

Forvaltning av skog- og utmarksområder

Vannkraft

Vassdrag og kraftverk i Stor-Elvdal kommune