Vannkraft

Vannkraft hos Kiær Mykleby

Bærekraftig energiproduksjon

Bærekraftig energiproduksjon

På eiendommen til Kiær Mykleby finnes det i dag tre vannkraftverk. Veslefallet kraftverk er et småkraftverk nedenfor Storfallet i elven Søkkunda. Like ovenfor gården finnes det også et lite mikrokraftverk i Ellingsbekken. Storfallet kraftverk ligger også i Søkkunda og er et småkraftverk der Kiær Mykleby er deleier.

Storfallet Kraftverk

Storfallet Kraftverk er et småkraftverk i elva Søkkunda.

Ellingsbekken Kraftverk

Mikrokraftverk i Ellingsbekken ovenfor Rogner Gård.

Veslefallet Kraftverk

Et kraftverk i elven Søkkunda

Søkkunda kraftverk

Et kraftverk i elven Søkkunda

Vannkraft

Visste du at

Vannkraft betyr å omforme strømmende vann til elektrisitet. Vannet samles i magasiner og ledes gjennom en turbin i en kraftstasjon som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

  • Vannkraft har det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden og den lengste levetiden av alle teknikker innen kraftproduksjon.

  • Vannkraftverk med magasiner spiller en viktig rolle sammen med andre fornybare energikilder som vind- og solkraft, siden vannkraft kan produseres når det er vindstille og lite sol.

  • Vannkraftverkene reduserer vår sårbarhet når det gjelder tørke og flom.

  • Norsk vannkraft er Europas fornybare batteri – nesten 50 prosent av Europas vannkraftmagasin-
    kapasitet ligger i Norge.