Ny hjemmeside under utarbeidelse

Daglig leder: Karen Anna Kiær, 95973081, karenanna@kiar.no
Skog- og utmarkssjef: Kjell Åge Fredheim, 90119477, kjell@kiar.no
Utmarksforvalter: Mathias Bast Fritzon, 93683871, mathias@kiar-mykleby.no