Om oss

Økologisk og bærekraftig

Rogner Gård

Rogner gård ligger midt i Østerdalen, en time nord for Elverum ved riksvei 3. Gården ble kjøpt opp av Kiær-familien i 1903, og inkluderer i dag store utmarksareal, samt utleie av noen bolighus og en større jordvei, som i hovedsak brukes til produksjon av vinterfôr for dyra. På gården finnes det i dag sau og ammeku, samt hester som også brukes i det daglige gårdsarbeidet ved behov. Driften av Rogner gård er basert på økologisk landbruk og er tuftet på tanken om at et sunt jordsmonn gir sunne produkter og dermed sunne mennesker.

Ansatte hos Kiær Mykleby

Våre ansatte

Karen Anna     Kiær

Daglig leder

Kjell Åge Fredheim

Skog- og utmarkssjef

Mathias Bast Fritzon

Utmarksforvalter

Julie Schäfer

Jordbruksansvarlig

spesialisering dyr

Martin Ellegaard Hansen

Jordbruksansvarlig

 spesialisering maskiner og redskap

Rogner Gård – Kiær Mykleby

Bærekraftig forvalting

Kretsløpsressurser har vært høstet fra denne eiendommen i hundrevis av år, i form av jordas avlinger nede i dalen, beite til husdyr i skog og fjell, samt høsting av tømmer, vilt og fisk. Selv i de mest utilgjengelige områdene finner man den dag i dag stubber etter plukkhogster, gamle kjerreveier, og rester av tømmerkoiene de hardtarbeidende skogskarene søkte ly i vinteren igjennom. Kullmiler og fangstgroper forteller også sine historier om menneskene som levde av og med naturen i dette området lenge før vår tid.

Historie

Pauline og Hans C. Kiær (Anders Kiær’s oldeforeldre) kjøpte Rogner Gård 31. mars 1903 etter at de lenge hadde vært på jakt etter en eiendom med tilgang på rypejakt og fiske i fjellet.

Dette ble starten på familiebedriften Kiær Mykleby.