Fiske

Fiske hos Kiær Mykleby

Mange fiskemuligheter

Eiendommen til Kiær Mykleby innehar en rekke ulike fiskesteder. Vi ønsker velkommen til spennende fiskemuligheter i flott natur. Fiskekort kan kjøpes gjennom Inatur.

Extreme Sports Jet Skiing
Extreme Sports Jet Skiing
Myklebysjøen

Myklebysjøen er et fiskevann beliggende på ca. 1.000 m.o.h. Sjøen er ca. 2.300 dekar stor og er et meget godt fiskevann. Rekordfisken som er tatt var på 5,7 kg og ble tatt i 1938, men fine ørreter opp mot 2 kg tas hvert år.

Extreme Sports Jet Skiing
Skollsjøen

Skollsjøen er et mindre fiskevann like ved Birkebeinerveien. Skollsjøen ser du fra veien, og det er ikke langt å gå.

Extreme Sports Jet Skiing
Rognsjøen

ligger 2 km sørøst av Skarvsetra sør for Birkebeinerveien. NB! Her er fisket med garn og oter leiet ut til Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening. Rognsjøen inngår i fiskekortet, så du kan fiske med stang i Rognsjøen.

Extreme Sports Jet Skiing
Søndre Eldåa

Søndre Eldåa har sitt utspring oppe på fjellet sør for Birkebeinerveien.  Nord for Birkebeinerveien ved Saubuene bukter Søndre Eldå seg nordover med mange fine små fiskekulper.  Dit er det kort vei å gå og spennende stangfiske.

Søkkunda
Søkkunda

Søkkunda har sitt utløp i Vestre Søkkundsjøen.  I hele Søkkunddalen fra betongbrua på Sjøveien og innover Søkkunddalen er det mange djupåler som egner seg godt for stangfiske.

Extreme Sports Jet Skiing
Rogna

ligger 2 km sørøst av Skarvsetra sør for Birkebeinerveien. NB! Her er fisket med garn og oter leiet ut til Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening. Rognsjøen inngår i fiskekortet, så du kan fiske med stang i Rognsjøen.

Søkkunda
Helgetjerna

Helgetjerna ligger i høyfjellsterreng på 1048 m.o.h., og består av to mindre vann. Vannene rommer flotte eksemplarer av ørret, og sammen med fantastiske omgivelser passer et opphold ved Helgetjern for de aller fleste.