Boliger til utleie

Utleie

Eneboliger

Kiær Mykleby har tilgjengelig flere boliger for utleie i nærheten av Mykleby i Østerdalen. Ta kontakt ved interesse.

Magnhildstuen

Magnhildstuen

Magnhildstuen er et tidligere småbruk beliggende på Rasta langs RV 3 i Østerdalen, noen kilomenter sør for Mykleby. Huset står på et koselig tun og har enkel standard. Leies ut delvis møblert og med god lagringsplass.

Magnhildstuen

Huset

Huset er en eldre enebolig på et tidligere småbruk i nærheten av Evenstad langs RV 3 i Østerdalen. Huset er delvis møblert og innehar en enkel standard.

Jakt & fiske

Gode jakt- og fiskemuligheter. Utleie av hytter, setre og koier

Jordbruk

Økologisk jordbruk, sauehold og ammeku

Skogbruk & utmark

Forvaltning av skog- og utmarksområder

Vannkraft

Vassdrag og kraftverk i Stor-Elvdal kommune