Fra Rogner Gård ved Mykleby i Østerdalen forvalter Kiær Mykleby skog, utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune i Innlandet.  Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv. Her kan du lese mer om oss, gården og de ulike produktene og tjenestene vi tilbyr.

Eiendommen til Kiær Mykleby er på over 200 000 dekar og brukes i sin helhet til jakt-, skogbruk og økologisk jordbruksformål. I tillegg finnes det tre vannkraftverk på eiendommen.

Eiendommen til Kiær Mykleby er på over 200 000 dekar og brukes i sin helhet til jakt-, skogbruk og økologisk jordbruksformål. I tillegg finnes det tre vannkraftverk på eiendommen.

Hytteutleie

I Stor-Elvdal

Utleie av hytter, koier mm.

Jakt & fiske

I variert terreng

Fiske, storvilt- og småviltjakt

Saueskinnsfell

Mange varianter

Salg av saueskinnsfell

Hytteutleie

I Stor-Elvdal

Utleie av hytter, koier mm.

Jakt & fiske

I variert terreng

Fiske, storvilt- og småviltjakt

Saueskinnsfell

Mange varianter

Salg av saueskinnsfell

Kiær Mykleby er en familiebedrift som driver innen jord-, skog-, vannkraft og utmark. En bærekraftig tankegang har alltid vært viktig for bedriften, som i dag består av fem heltidsansatte pluss ekstra hjelp i sesongene.

Jakt & fiske

Gode jakt- og fiskemuligheter. Utleie av hytter, setre og koier

Jordbruk

Økologisk jordbruk, sauehold og ammeku

Skogbruk & utmark

Forvaltning av skog- og utmarksområder

Vannkraft

Vassdrag og kraftverk i Stor-Elvdal kommune