Fra Rogner Gård ved Mykleby i Østerdalen forvalter Kiær Mykleby skog, utmark og vassdrag i Stor-Elvdal kommune i Innlandet.  Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv. Her kan du lese mer om oss, gården og de ulike produktene og tjenestene vi tilbyr.

Økologisk og bærekraftig

Eiendommen til Kiær Mykleby er på over 200 000 dekar og brukes i sin helhet til jakt-, skogbruk og økologisk jordbruksformål. I tillegg finnes det tre vannkraftverk på eiendommen.

Hytteutleie

I Stor-Elvdal

Utleie av hytter, koier mm.

Kjøtt

Fra villrein og elg

Salg av viltkjøtt

Jakt & fiske

I variert terreng

Fiske, storvilt- og småviltjakt

Kiær Mykleby er en familiebedrift som driver innen jord-, skog-, vannkraft og utmark. En bærekraftig tankegang har alltid vært viktig for bedriften, som i dag består av fem heltidsansatte pluss ekstra hjelp i sesongene.

Utleie, jakt og fiske mm.

Våre produkter

Vi tilbyr utleie av hytter, koier, setre og boliger samt jakt- og fiskekort i Stor-Elvdal kommune. I tillegg har vi salg av kjøttprodukter fra villrein og elg, samt saueskinnsfell. Vi tilbyr også villmarkseventyr og gårdsarbeid til hest.

  • Utleie av boliger i Østerdalen

  • Utleie av hytter, koier og setre

  • Salg av kjøtt fra villrein og elg

  • Fine saueskinnsfell i flere ulike størrelser og fargekombinasjoner

  • Vi tilbyr godt jaktterreng for små- og storvilt i Stor-Elvdal kommune

  • Vi har flere gode fiskevann og elver der du kan kjøpe fiskekort

Jakt & fiske

Gode jakt- og fiskemuligheter. Utleie av hytter, setre og koier

Jordbruk

Økologisk jordbruk, sauehold og ammeku

Skogbruk & utmark

Forvaltning av skog- og utmarksområder

Vannkraft

Vassdrag og kraftverk i Stor-Elvdal kommune